Contrastversie favicon ComBron Communicatie Crisisbeheersing en (denken over) veranderen (in vijf kleuren)

Prof. Dr. Léon de Caluwé publiceerde in 1998 in M&O, tijdschrift voor management en organisatie, en in ‘Leren veranderen: een handboek voor de veranderaar’ (1999) samen met H. Vermaak een visie op verandering. De tijd veranderde enkele inzichten, maar het principe bleef overeind.

De Caluwé vond dat zijn artikel over veranderen al op voldoende plaatsen op het internet staat, dus gaf hij geen toestemming voor het integraal publiceren ervan. Kennis over verandering is echter onontbeerlijk als we willen begrijpen waarom crisisbeheersing en rampenbestrijding nooit perfect zullen verlopen, vandaar deze benadering van het werk. De Caluwé heeft het gelezen en leek het niet onaardig te vinden.

Over crisisbeheersing en verandering

Portret van Abraham Cowley door sir Peter Lely.

De afbeelding hiernaast is een gedeelte van een schilderij. Op het schilderij is Abraham Cowley (1618 – 1667) afgebeeld. Hij zei ooit: ‘Become a student of change. It is the only thing that will remain constant.’ Abraham Cowley had gelijk, zodoende ben ik De Caluwé zeer dankbaar. Ik heb veel geleerd van het herschrijven van zijn artikel en hoop dat mijn benadering anderen mag helpen te ontdekken hoe interessant veranderingsprocessen zijn.

Bronnen en lezenswaardigheden