Contrastversie favicon ComBron Communicatie Groen in crisisbeheersing en bij hulpverleningsorganisaties | Organisatiecultuur

Groen in organisaties staat voor idealen en groepsgevoel. Groen is de sociale drive. In groene organisaties spreken medewerkers met elkaar over hun gevoelens.

Communicatie staat centraal bij groen, hetgeen niet betekent dat communicatieafdelingen van crisisbeheersingsorganisaties ook hoog groen zijn.

Organisaties met een hoog groen gehalte zijn in staat om buiten het eigen netwerk succesvol te ondernemen. Clare W. Graves legt het uit als een drive voor de verbetering van het genetisch materiaal; organisaties helpt het te innoveren. Groen is toekomstgericht.

Groen in de organisatie

Groen kan zich manifesteren door een eigenschap die paars, rood, blauw en oranje (lagere niveaus) niet hebben. Groen is in staat vertrouwen te hebben in het vreemde, waardoor er een andere band ontstaat met organisaties waarmee groen moet samenwerken. Organisaties met een hoog groen gehalte krijgen toegang tot meer informatie. De intensere samenwerking heeft als voordeel dat er betere vergelijking mogelijk is. Zodoende kan een hoog groene organisatie effectiever netwerken.

Kritische gezelligheidsvereniging

Groen kan in haar handelen onbegrip oproepen. In tegenstelling tot de lagere niveaus kan groen een opponent vriendelijk en respectvol tegemoet treden. In eenzelfde situatie zou rood de opponent het liefst ter plekke om zeep helpen. Het is voor rood niet mogelijk zich te verplaatsen in groen.

Kansen voor vernieuwing en veranderen binnen een groene organisatie

Groen heeft in veranderingstrajecten een natuurlijke voorsprong op paars, rood, blauw en oranje. Het wantrouwen van de lagere niveaus zal ze ervan weerhouden informatie te delen.

Afbeelding over organisatiecultuur in kleuren met de tekst: "GROEN in de ORGANISATIE".

Als groen wel informatie deelt, maakt dit groen bijvoorbeeld een partij op het semantische web (web 3.0). Vertrouwen in de medewerkers zal tot effect hebben, dat nieuwe methoden, technieken en werkwerkwijzen sneller eigen worden.

Voorbeelden van groene organisaties

Er bestaan geen volledig groene organisaties. Er zijn wel organisaties aan te wijzen met een hoger groen gehalte zoals het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat in de tijd dat het nog Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heette al communicatiekanalen benutte die heden ten dage door de behoudende ministeries nog steeds geschuwd worden. Het minder heftige wantrouwen uitte zich destijds bijvoorbeeld in terug twitteren en jongeren als burgerjournalist naar de milieutop in Kopenhagen sturen.