Contrastversie favicon ComBron Communicatie Het MVO van ComBron Communicatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een voorwaarde voor ComBron Communicatie. Een overzicht van wat we goed doen en wat we nog niet goed doen.

Svg (afbeelding) van het logo van ComBron met ernaast de letters MVO.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO bepaalt de missie en de visie van ComBron Communicatie.

MVO

Uiteraard gebruiken we groene stroom en serveren we verantwoorde koffie, maar we doen meer. In reguliere MVO strategieën wordt een onderverdeling gemaakt in People, Planet en Profit. ComBron Communicatie is niet zo goed in hokjes. Dit zijn onze MVO-maatregelen:

 1. 8% van de omzet van ComBron Communicatie wordt gereserveerd voor MVO
  Op iedere factuur staat het bedrag dat voor MVO gereserveerd wordt vermeld.
 2. Milieuvriendelijke hardware
  ComBron Communicatie gebruikt Apple en HP computers. Apple computers behoren tot de meest milieuvriendelijke in de markt HP heeft ook een mooi statement gegeven door te verklaren zich wel aan het akkoord van Parijs te blijven houden.
 3. Gratis cursussen voor hen die zich het advies van ComBron niet kunnen veroorloven
  ComBron Communicatie heeft een gratis cursus voor ZZP’ers en ontwikkelt op dit moment een gratis cursus voor het MKB en een gratis cursus voor stichtingen en verenigingen.
 4. Vervoer
  Als Skype niet voldoet, kiest ComBron Communicatie voor een zo milieuvriendelijk mogelijk vervoermiddel en voor het geven van cursussen en workshops wordt altijd gekeken of het mogelijk is een locatie in de buurt van een station te zoeken. We zijn overigens niet heiliger dan de paus; reizen met veel/dure/vertrouwelijke bagage vindt plaats per auto.

Nog niet zo MVO

Alhoewel we vinden dat we best goed bezig zijn, realiseren we ons dat het altijd beter kan:

 1. ComBron Communicatie is nog niet in staat klimaat neutraal te ondernemen
  ComBron Communicatie streeft ernaar binnen twee jaar te voorzien in de eigen energiebehoefte en voor de warmte te kunnen beschikken over zonnegas.
 2. De Land Rover is niet erg schoon
  Op de momenten dat de fiets en het OV niet mogelijk zijn, wordt gebruik gemaakt van een Land Rover Series 2. Het enige excuus: hij trekt aanhangers die het mogelijk maken 1x te rijden ipv 3x.

Suggesties zijn welkom!

Het streven naar verbetering zorgt ervoor dat deze pagina regelmatig wordt aangepast. Mail je suggesties!