Hollevatentroubadour

Hollevatentroubadours zijn mensen die hard en veel schreeuwen maar die uiteindelijk weinig zinnigs te melden hebben.