Contrastversie favicon ComBron Communicatie zoekwoorden

Er zijn verschillende synoniemen voor het woord “keywords” in het Nederlands. De meest gebruikte zijn:

Trefwoorden: Dit is de meest algemene vertaling van “keywords”. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar de woorden of zinnen die mensen gebruiken om te zoeken naar informatie online.
Zoekwoorden: Dit synoniem is net zo gebruikelijk als “trefwoorden”. Het benadrukt dat de woorden worden gebruikt om te zoeken naar informatie.
Sleutelwoorden: Dit synoniem is minder gebruikelijk, maar het is nog steeds correct. Het benadrukt dat de woorden de sleutel zijn tot het vinden van de gewenste informatie.
Kernwoorden: Dit synoniem is ook minder gebruikelijk, maar het is correct. Het benadrukt dat de woorden de kern van de informatie vormen.

Naast deze synoniemen, zijn er nog een aantal andere woorden die af en toe worden gebruikt om “keywords” te beschrijven, zoals:

Zoektermen: Dit synoniem is vrij algemeen en kan worden gebruikt om te verwijzen naar alle woorden of zinnen die mensen gebruiken om te zoeken naar informatie, niet alleen online.
Indextermen: Dit synoniem is meer specifiek en wordt gebruikt om te verwijzen naar de woorden of zinnen die worden gebruikt om informatie in een database te indexeren.
Tags: Dit synoniem wordt vooral gebruikt in de context van sociale media en online communities. Het verwijst naar woorden of zinnen die worden gebruikt om berichten te categoriseren of te labelen.

De keuze van het synoniem hangt af van de context en de voorkeur van de spreker of schrijver. In de meeste gevallen zijn “trefwoorden” en “zoekwoorden” de beste keuze.