Nieuwe werkbalkindeling Cut

(The New Toolbar Layout)

De Cut-pagina heeft qua uiterlijk en functionaliteit in de 18.5-release een grondige herziening ondergaan.

Waarschijnlijk de meest opvallende verandering is de gereorganiseerde werkbalk. Verschillende verwante functies zijn verzameld onder nieuwe menupictogrammen Action (actie) en Option (optie) in het werkbalkgebied.

Schermafbeelding van de Cut-pagina van DaVinci Resolve 18.5.

Nieuwe menupictogrammen Cut

Pictogram timeline options DaVinci Resolve.

Timeline Options (tijdlijnopties): De tools onder dit pictogram gaan over hoe de clips en de tijdlijn worden weergegeven, en bepaalde modi en tools die van toepassing zijn op de hele tijdlijn.

Pictogram timeline actions DaVinci Resolve.

Timeline Actions (tijdlijnacties): de tools onder dit pictogram worden over het algemeen gebruikt om nieuwe items aan de tijdlijn toe te voegen.

Pictogram edit actions DaVinci Resolve.

Edit Actions (bewerkingsacties): de tools onder dit pictogram worden gebruikt om clips op de tijdlijn aan te passen.

De nieuwe kenmerken en functies van deze pictogrammen worden hieronder beschreven.

Timeline Options

De Cut-pagina heeft verschillende nieuwe weergaveverbeteringen gekregen die het werken in ingewikkelde tijdlijnen duidelijker en makkelijker maken om te navigeren. De meeste werkbalkopdrachten voor de Cut-pagina zijn hier te vinden; alleen de nieuwe commando’s worden hieronder beschreven:

Ripple on Main Track Optie om Ripple Trims uit te schakelen

Wanneer je trimt (inkort) op de hoofdtrack (track 1) op de pagina Cut, dan kun je nu de automatische ripple-functie van de clips op die track uitschakelen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om eenvoudige trimaanpassingen te maken zonder dat de andere clips in de tijdlijn op en neer bewegen in de tijdlijn.

Ripple Control.

Rippling in- of uitschakelen op een tijdlijn van een geknipte pagina:

 • Klik op het pictogram Timeline Options en selecteer Ripple On in het contextmenu, of klik rechtstreeks op het Ripple On-pictogram links van de tijdlijnliniaal. Klik er nogmaals op om Rippling in of uit te schakelen.
 • Je kunt ook de option-toets ingedrukt houden terwijl je met de muis trimt op het hoofdspoor om de ripplefunctie tijdelijk uit te schakelen.

Toon clipnamen en status in de tijdlijn

U kunt nu clipnamen en clipstatuspictogrammen rechtstreeks op uw clips in de tijdlijn zien.

Clipnamen weergeven voor clips in de tijdlijn voor knippen:

 • Klik op het pictogram Tijdlijnopties.
 • Selecteer Clipnamen weergeven in het vervolgkeuzemenu.

Pictogrammen voor clipstatus weergeven voor clips in de tijdlijn voor knippen:

 • Klik op het pictogram Tijdlijnopties.
 • Selecteer Clipstatus weergeven in het vervolgkeuzemenu.

Timeline Actions

Schermafbeelding Timeline Actions-menu DaVinci Resolve.

Het menu Timeline Actions wordt over het algemeen gebruikt om nieuwe items aan de tijdlijn toe te voegen.

Detecteer en maak automatisch bijschriften van tijdlijnaudio

Je kunt automatisch ondertitels en bijschriften maken van de audiotracks van de tijdlijn, zoals beschreven in het gedeelte automatische ondertiteling van het hoofdstuk Edit verderop in deze handleiding.

Automatisch ondertiteling detecteren en maken van tijdlijnaudio:

 • Open de tijdlijn met de video- en audioclips die u wilt ondertitelen.
 • Selecteer het pictogram Tijdlijnacties en kies Ondertitels maken van audio in het vervolgkeuzemenu.

Voer DaVinci Neural Engine Scene Cuts uit in de Cut Timeline

Je kunt de Scene Cut-functionaliteit nu rechtstreeks in een Cut-tijdlijn gebruiken.

(Zie hoofdstuk 23, “Scènedetectie gebruiken”, in de DaVinci Resolve Reference Manual voor meer informatie over het gebruik van Scene Cut Detection.)

Detectie van uitgesneden scène gebruiken op een tijdlijn van een uitgesneden pagina:

 • Open de tijdlijn met de videoclips die je in meerdere fragmenten wilt splitsen.
 • Selecteer het pictogram Timeline Actions en kies Detect Scene Cuts in het dropdownmenu.

Voeg audio-, video- en ondertiteltracks toe

Audio-, video- en ondertiteltracks kunnen nu rechtstreeks worden toegevoegd via het pictogram Timeline Actions.

Splits en voeg aangrenzende clips samen

De opdrachten Split Clips (clips splitsen) en Join Clips (clips samenvoegen) kunnen nu rechtstreeks worden toegevoegd via het pictogram Timeline Actions.

Voeg markeringen toe en stel de standaardmarkeringskleur in

De mogelijkheid om markeringen toe te voegen en de standaardmarkeringskleur in te stellen, is nu rechtstreeks toegankelijk via het pictogram Timeline Actions.

Edit Actions

Met de bedieningselementen in het menu Edit Actions kun je clips op de tijdlijn manipuleren.

Schermafbeelding Edit Actions-menu.

Clip inkorten of verlengen naar playhead

Je kunt een clip eenvoudig inkorten of verlengen tot een bepaalde lengte door de afspeelkop op de tijdlijn precies daar te plaatsen waar je de video wilt laten beginnen of eindigen en vervolgens de juiste bewerking te selecteren door op het pictogram Timeline Actions te klikken.

Bijsnijden of verlengen en bewerken op een tijdlijn op de Cut-pagina:

 • Plaats de afspeelkop op het punt waar u de clip naartoe wilt verlengen of de clip wilt afsnijden.
 • Klik op het pictogram Timeline Actions
 • Selecteer Trim Start to Playhead in het contextmenu om de linkerkant van de clip te knippen of uit te breiden naar de positie van de afspeelkop.
 • Selecteer Trim End to Playhead in het contextmenu om de rechterkant van de clip te knippen of uit te breiden naar de positie van de afspeelkop.

Hersynchroniseer verkeerd uitgelijnde gesynchroniseerde clips

Als de opname tijdens het bewerken met gesynchroniseerde multicam-clips per ongeluk niet synchroon loopt met de tijdlijn, dan wordt dit aangegeven door een waarschuwingspictogram linksonder in de clip. Je kunt deze clip eenvoudig nogmaals synchroniseren met de tijdlijn door op het pictogram Timeline Actions en vervolgens op Resync Clip te klikken.

Schermafbeelding van een waarschuwing dat multicam-opnamen niet synchroon lopen.
Als een clip per ongeluk niet synchroon loopt tijdens multicam-opnamen, verschijnt er een rood pictogram ter waarschuwing links onder de clip.

Algemene verbeteringen

Buiten de nieuwe werkbalkpictogrammen zijn er enkele belangrijke functies toegevoegd aan de pagina Cut in het algemeen.

Rol en trim audiobewerkingspunten om gesplitste bewerkingen toe te voegen

Je kunt nu onafhankelijk het audiokanaal van een videoclip inkorten op de pagina Cut. Hiermee kun je een gesplitste bewerking uitvoeren (L-cut of J-cut) waarbij de audio van een videoclip wordt verlengd onder de video van een andere clip. Hiermee kun je de stroom en het ritme van een scène manipuleren in termen van reactieshots en natuurlijker klinkende dialogen.

Om alleen audio in te korten en een gesplitste bewerking uit te voeren op een geknipte paginatijdlijn:

 • Vouw de videotrack op de Cut-pagina uit door op het Track Sizing-pictogram aan de linkerkant van de trackkop te klikken. Dit is niet strikt noodzakelijk, maar maakt het gemakkelijker om het juiste triggerpunt voor de tool te vinden en om de audiogolfvorm te zien terwijl je deze bijsnijdt.
Schermafbeelding trimindicator DaVinci Resolve.
 • Beweeg de aanwijzer over het bewerkingspunt in het onderste audiogedeelte van de track. Wanneer het bijsnijdpictogram rechts een muzieknoot weergeeft, kun je dat bewerkingspunt heen en weer schuiven en alleen het audiogedeelte van de clip wordt naar voren of naar achteren uitgevouwen.

Ondertiteling in de Cut Timeline

De pagina Knippen heeft nu dezelfde ondersteuning voor ondertiteling als de pagina Edit, inclusief de nieuwe functie Auto Caption (automatische ondertiteling) die wordt beschreven in het gedeelte Edit van deze handleiding.

Voor meer informatie over het gebruik van ondertiteling, zie hoofdstuk 52, “Ondertiteling en ondertiteling”, in de DaVinci Resolve-referentiehandleiding.

Een ondertiteling toevoegen aan de Cut-tijdlijn:

 • Klik op het pictogram Timeline Actions.
 • Selecteer Add Subtitle Track in het dropdownmenu.

Vergroot een track door op het pictogram in de trackkop te klikken

Tracks kunnen nu worden vergroot en geminimaliseerd door te klikken op het Track Sizing-pictogram aan de linkerkant van de trackkop.

Deel van een schermafbeelding met een video- en een audiotrack in DaVinci Resolve.
Door op het pictogram Track Sizing (trackgrootte) te klikken, wordt de track vergroot om de volledige audiotrack van de clip weer te geven.

Een uitgevouwen videotrack toont een video- en audiotrack op volledige grootte, indien bijgevoegd. Dit maakt het gemakkelijker om alleen de track te selecteren die je wilt bewerken, zonder dat je ze allemaal handmatig moet verkleinen door te slepen. Er kan slechts één track tegelijk worden uitgebreid.

Toegang tot favoriete overgangen op de werkbalk

Alle overgangen (transitions) die je als favoriet hebt gemarkeerd, zijn rechtstreeks toegankelijk in de werkbalk door met de rechtermuisknop op het pictogram Smooth Cut te klikken en de overgang te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Schermafbeelding van een deel van de tijdlijn in Cut.
De slimme indicator beweegt nu op en neer en het bewerkingspunt knippert groen.

Verbeterde slimme indicator en bewerkingspuntweergave

Om het gemakkelijker te maken de bewerkingspunten op de tijdlijn te identificeren, zal de slimme indicator na een paar seconden op en neer bewegen op de tijdlijnliniaal, terwijl het daadwerkelijke bewerkingspunt groen zal knipperen.

Out of Sync-indicatoren voor bewerkte sync-clips

Als je multicam-beeldmateriaal bewerkt dat is gesynchroniseerd, hetzij in de Sync Bin of met Source Overwrite, en een clip wordt per ongeluk of opzettelijk niet meer gesynchroniseerd met de rest van het programma, dan verschijnt er nu een waarschuwingspictogram links onder de clip.