Verbeterde elastic wave pitch handling met spraakspecifieke optie

DaVinci Resolve bevat een nieuw “Voice” algoritme voor Elastic Wave processing.

Het contextmenu Elastic Wave bevat nu ook Voice (spraak) naast General Purpose (algemene toepassing) en Off (uit).

  • Off: (standaard) Elastic Wave is niet ingeschakeld voor de clip.
  • Voice: gericht op menselijke spraak of zang. Wees je ervan bewust dat dit geen goede optie is voor ander materiaal.
  • General purpose: ideaal voor muziek en effecten.

Elastic View (elastische weergave)

Elastische weergave toont Elastic Wave “Time Points”. De time points zijn vergelijkbaar met DaVinci Resolve-hoofdframes, maar ze zijn niet hetzelfde als/gelijk aan de hoofdframes. Hoofdframes vertegenwoordigen een punt in de tijd plus een waarde en Elastic Wave-tijdpunten vertegenwoordigen slechts een punt in de tijd.

Als de elastische weergave is ingeschakeld, zijn de tijdpunten zichtbaar op de geselecteerde clip.

Elastic Waves Timepoints ingeschakeld in DaVinci Resolve Fairlight.
Timepoints zichtbaar, dus Elastic Waves ingeschakeld (bron: Blackmagic Design).

Indien uitgeschakeld, zijn de tijdpunten niet zichtbaar, maar de infobaan geeft nog steeds aan dat Elastic Wave is ingeschakeld met het pictogram Elastic Wave.

Elastic Waves in DaVinci Resolve Fairlight uitgeschakeld.
Uitgeschakeld, dus geen timepoints te zien (bron: Blackmagic Design).

Timingpunten (timing points) wissen

“Timingpunten” zijn de beweegbare breekpunten in een elastic wave waarmee een bepaald deel van een clip uitgerekt of gecomprimeerd kan worden. Als je Clear Timing Points kiest, worden alle geselecteerde punten in de clip gewist (verwijderd).

Elastic Wave kan worden gebruikt in een bewerkingsvenster waar video-editors spraak opnieuw willen timen. Wanneer je echter op de Fairlight-pagina werkt, is het opnieuw timen van video uitgeschakeld, zodat je het audiobestand afzonderlijk kunt bewerken.