Contrastversie favicon ComBron Communicatie Contact, conformiteit en garantie

Contact

Ga voor meer informatie naar:

www.contourdesign.nl

Contour Design, Inc.

10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087

USA

Telefoon: +1 603 893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Contour Design Nordic A / S

Borupvang 5B, St.
DK-2750 Ballerup

Denemarken

Telefoon: +45 32 46 11 20
E-mail: info@contour-design.com

Getest om te voldoen aan FCC- en IC-normen

FCC-verklaring

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke gevolgen voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden verhinderd door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

IC-verklaring

Garantie

Als er een functioneel defect is vanwege een fabricagefout, zullen we het product vervangen. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van verkeerd gebruik van het product.

Opgepast!

Als u probeert uw Shuttle uit elkaar te halen, vervalt uw garantie.

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-normen van Innovation, Science and Economic Development Canada (voorheen: Industry Canada). Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken; en
  2. Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

De term “IC:” vóór certificering/registratienummer betekent alleen dat er aan de technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada is voldaan. Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Innovation, Science and Economic Development Canada die van toepassing zijn op vergunningsvrije radioapparatuur. Het gebruik is toegestaan ​​onder de volgende twee voorwaarden:

  1. Het apparaat mag geen storing veroorzaken.
  2. De gebruiker van het apparaat moet eventuele radiostoring accepteren, zelfs als de storing waarschijnlijk storing zal veroorzaken.