Contrastversie favicon ComBron Communicatie Xiaomi Redmi Airdots S: opmerkingen en waarschuwingen

Mi True Wireless Earbuds Basic S

Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen

 1. Laad dit product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
 2. Als het product langer dan 2 weken niet is gebruikt, wordt aanbevolen het product voor gebruik op te laden.
 3. Gebruik alleen gecertificeerde laders die zijn geleverd door gekwalificeerde fabrikanten.
 4. De koppelingsfunctie wordt uitgeschakeld als oordopjes lange tijd niet worden gebruikt. Als je apparaat de oordopjes niet kan vinden, controleer dan of de oordopjes in de koppelmodus staan. Als u de oordopjes niet met uw apparaat kunt koppelen, probeer dan de oordopjes of uw apparaat opnieuw op te starten of wis de koppelingsgeschiedenis en probeer vervolgens opnieuw te koppelen.

Vanwege de verbindingskenmerken van het Bluetooth-signaal kan er in dichte omgevingen met elektromagnetische signaalstoringen van 2,4 GHz af en toe een verbroken verbinding of geen geluid zijn.

Waarschuwing

 1. Demonteer, repareer of wijzig het product om geen enkele reden, aangezien dit brand kan veroorzaken of het product zelfs volledig kan vernielen.
 2. Stel het product niet bloot aan omgevingen waar de temperatuur te laag of te hoog is (onder 0 ° C of boven 45 ° C).
 3. Houd de indicator van het product tijdens gebruik uit de buurt van de ogen van kinderen en dieren.
 4. Gebruik dit product niet tijdens onweer. Door onweersbuien kan het product defect raken en kan het risico op elektrische schokken toenemen.
 5. Maak dit product niet schoon met alcohol of andere vluchtige vloeistoffen.
 6. Vermijd elk contact met vloeistoffen.
 7. Overmatige geluidsdruk van de oordopjes kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart [naam van de fabrikant] dat het type radioapparatuur [aanduiding van het type radioapparatuur] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WAARSCHUWING

 • EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.
 • GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.

WEEE-informatie

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19 / EU) die niet met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden gemengd. In plaats daarvan dient u de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Opslagtemperatuur: 0° C tot 45° C
Bedrijfstemperatuur: 0° C tot 45° C
Levensduur: 1 jaar