Contrastversie favicon ComBron Communicatie Formatteren microSD-kaart

Als een niet goed geformatteerde microSD-kaart in dit apparaat wordt geplaatst, wordt het bevestigingsscherm voor formatteren geopend.

Benodigde tijd: 1 minuut

Gebruiksaanwijzing microSD-kaart ZOOM H1 formatteren.

  1. Druk op de opnameknop A light grey circle containing a smaller red circle om de kaart te formatteren, of… (zie 2)

    Nadat het formatteren is voltooid, wordt het startscherm opnieuw weergegeven.Tekening van de voorkant van de Zoom H1. Op de afbeelding is de opnameknop van de audiorecorder geaccentueerd met een blauwe cirkel.

  2. Druk op A black isosceles triangle pointing rightTwo congruent black rectangles side-by-side with a space between themTwo congruent black triangles pointing to the leftTwo congruent black triangles pointing to the right of 🗑️ om te annuleren.

    Nadat het formatteren is geannuleerd, wordt het startscherm opnieuw weergegeven.Zijkant Zoom H1 met de knoppen Delete, Rewind, Play Pause en Fast Forward blauw gemarkeerd om aan te geven dat met deze knoppen het verwijderen van een opname geannuleerd kan worden.