Mailpoet WordPress plugin instellen voor AVG

Photo of author
Door: ComBron

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG. MailPoet heeft een handreiking op haar website geplaatst om de plugin zo in te stellen dat haar gebruikers voldoen aan de regelgeving, maar die handreiking is in het Engels. Voor gebruikers van MailPoet die geen Engels spreken, hebben we de originele instructie van de makers van MailPoet vertaald.

Svg (afbeelding) van het logo van MailPoet met rechts van het logo de Europese vlag met daarop de letters AVG.

Onder de streep start de vertaling van de tekst van MailPoet. Onder de tekst staat de datum van de tekst die we vertaald hebben. Mochten er tussentijds aanpassing plaatsvinden, dan hopen we dat oplettende lezers even aan de bel trekken. Ook is het zo dat het een vrije vertaling is. Een handreiking waarop we ons best hebben gedaan, maar waarvoor we geen enkele verantwoordelijkheid willen dragen.


Handleiding om te voldoen aan de AVG

Belangrijk: u hoeft niet al uw abonnees opnieuw te laten bevestigen. Een paar softwareleveranciers, waaronder MailChimp, hebben dit ten onrechte aanbevolen en hebben zelfs tools voor dit doel gebouwd. Als uw abonnees zich op uw nieuwsbrief hebben geabonneerd, kunt u dit beschouwen als voldoende toestemming.

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is om burgers in de Europese Unie (EU) toegang te geven tot en controle over hun persoonlijke gegevens te geven en om de manier hoe organisaties omgaan met privégegevens te veranderen.

Soortgelijke regels zijn eerder van kracht geworden, hoewel veel minder restrictief, waaronder de “EU-cookiewet”.

We zijn hier niet om het “hoe” of “waarom” uit te leggen, maar om hoe we de AVG-regels voor MailPoet kunnen implementeren. Als je meer wilt weten over de theorie achter de AVG, lees dan deze AVG-informatiewebsite (red. dit is een betere).

1. Maak een pagina met het privacybeleid

Allereerst moet u een pagina met het privacybeleid op uw website publiceren. Dit is bijvoorbeeld MailPoet’s eigen pagina.

WordPress heeft voor dit doel een tool ontwikkeld waarin MailPoet voorbeeldtekst biedt die u kunt gebruiken.

Ga naar je wp-admin> Instellingen> Privacy om je pagina aan te maken

Screendump van het cms WordPress. Instellingen. Privacy.
Klik bij instellingen op Privacy voor de tool van WordPress voor het maken van een pagina met je privacybeleid.

 

U kunt kiezen uit één van uw bestaande pagina’s of een nieuwe pagina maken.

Screendump WordPress cms Intellingen > Privacy.
Er wordt automatisch een pagina aangemaakt door op de blauwe knop te klikken.

Nadat u deze hebt gemaakt, ziet u de standaardtekst voor de privacykennisgeving die u kunt bewerken.

Screendump cms WordPress AVG privacypagina.
De tekst is slechts een handreiking en moet nog wel worden aangepast.

2. Vraag om toestemming in uw formulieren

Een deel van de AVG bestaat uit het verkrijgen van expliciete toestemming van gebruikers om hun gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken met betrekking tot uw privacykennisgeving. Elk soort aanmeldingsformulier of abonnementsvorm moet de gebruikers om toestemming vragen.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

 1. Neem toestemmingstekst en een koppeling naar uw pagina met privacykennisgevingen op;
 2. Voeg een selectievakje toe (optioneel).

Dit is vereist als u de aanmeldingsbevestiging (dubbele opt-in) in uw instellingen niet hebt uitgeschakeld.

Bekijk onze uitleg over Een veld toevoegen aan een MailPoet-formulier (in het Engels).

3. Voeg een link naar uw privacyverklaring toe in de voettekst van uw e-mails

U kunt optioneel een link naar uw privacyverklaring toevoegen in de voettekst van uw e-mails (nieuwsbrieven).

4. De standaard gebruikerslijst van WordPress

Deze aanbeveling is alleen bedoeld voor degenen met een website waarop bezoekers een gebruikersaccount kunnen aanmaken.

MailPoet maakt automatisch een WordPress-gebruikerslijst tijdens de installatie. Op deze lijst staan alle WordPress-gebruikers die op uw website zijn geregistreerd en welke bevoegdheden ze hebben.

U moet een toestemmingsvakje toevoegen aan uw gebruikersregistratieformulier voor WordPress met een koppeling naar uw privacyverklaring.

De exacte stappen die u moet nemen, hangen af van het feit of u de standaardformulieren gebruikt, een eCommerce-plug-in zoals WooCommerce, of een bepaalde plug-in voor het lidmaatschap.

5. De gebruikersregistratiepagina en abonneren bij het reageren

Met MailPoet kunt u een optie instellen om een ​​eindgebruiker (bezoeker) toe te staan ​​zich te abonneren op nieuwsbrieven op het moment dat hij reageert onder een artikel/blog. Hierop is geen actie vereist omdat WordPress de toestemming op beide formulieren implementeert.

6. Exporteren van persoonlijke gegevens van de abonnee

Als u WordPress 4.9.6 of hoger gebruikt (uitgebracht in 2018/05), gaat u naar WordPress> Extra> Exporteer persoonlijke gegevens.

Screendump cms WordPress beginscherm exporteren persoonlijke gegevens. (AVG)
Persoonlijke gegevens exporteren AVG WordPress.

U kunt de persoonlijke gegevens van uw abonnee exporteren maar daarvoor dient u eerst hun toestemming te vragen.

Nadat ze zijn geaccepteerd, kun je hun persoonlijke gegevens downloaden en de aanvraag later verwijderen.

Door hun persoonlijke gegevens te downloaden, kunt u exporteren:

 • informatie over de abonnee (e-mail, persoonlijke gegevens en lijsten met abonnementen);
 • lijst met e-mails die een abonnee heeft bekeken;
 • lijst met links waarop een abonnee heeft geklikt.

7. Het recht om te worden vergeten en anoniem te worden gemaakt

U kunt identificeerbare gebruikersgegevens die u voor een bezoeker, gebruiker of klanten van uw website bezit, anoniem maken. Ga naar WordPress > Extra > Persoonlijke gegevens wissen

Screendump cms WordPress bij het wissen van gegevens van een gebruiker.
Persoonlijke gegevens van een gebruiker van een WordPress-website wissen.

Net als bij het gereedschap Exporteren, moet u de toestemming van de abonnee vragen om hun gegevens te wissen.

8. Bewijs van toestemming

U moet kunnen aantonen dat u uw abonnees zich vrijwillig hebben toegevoegd aan uw lijst met abonnees. Dit wordt bereikt door:

 1. Linken naar uw Privacykennisgeving in uw formulieren, zie punt 2 hierboven;
 2. Instellingen inschakelen > Bevestiging aanmeldingen;
 3. Registratie van het IP-adres van aanmeldingen (MailPoet doet dit automatisch);
 4. Registratie van de registratiedatum (MailPoet doet dit automatisch);
 5. Registratie van de aanmeldingsbron (lees hieronder).

MailPoet-registreert (sinds 05/2018) waarmee gewone abonnees aan uw lijst worden toegevoegd door een “bron”-veld toe te voegen aan de gegevens van de abonnees. Dit veld kan worden bekeken door de persoonlijke gegevens van de abonnee (punt 6) te exporteren met een van de volgende waarden:

 • formulier – abonnement via een MailPoet-inschrijvingsformulier
 • onbekend – via een uitzonderingsclausule zonder bron (indien nodig);
 • wordpress_user – abonnee-informatie gesynchroniseerd via WP-gebruikerssynchronisatie;
 • api – toegevoegd door een externe partij via MailPoet 3 API;
 • beheerder – aangemaakt door de beheerder via Abonnee > Nieuwe interface toevoegen;
 • geïmporteerd – geïmporteerd door de beheerder met de knop Importeren in de sectie Abonnees.

De “bron” is niet zichtbaar in de gebruikersinterface van MailPoet en is niet toegevoegd aan de eigen exporttool van MailPoet.

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

Reageren? Graag!