Kleurbewerking samengevoegde multicamclips, cache manager en clips selecteren

Kleurbewerking van samengevoegde multicamclips worden gekopieerd naar de onderliggende lagen

Bij het afvlakken van een multicam-clip worden kleurgradaties die op de multicam zijn toegepast automatisch toegepast op de andere camerastandpunten, waarbij wijzigingen in kleurgradaties en effecten behouden blijven.

Cachemanager (Cache Manager)

Er is een nieuw Render Cache-beheervenster waarmee u eenvoudig de grootte kunt zien en uw cachegegevens voor verschillende projecten in al uw projectbibliotheken kunt beheren. Deze cachemanager is toegankelijk via Playback > Delete Render Cache> Manage Cache Data (Afspelen > Render Cache verwijderen > Cachegegevens beheren).

Het Cache Manager-venster sluit aan bij de Project Manager, waardoor u media in de cache kunt selecteren uit elke bibliotheek die toegankelijk is vanaf uw systeem, niet alleen de huidige projectbibliotheek.

Functies Cache Manager:

  • Locatie (location): in dit vervolgkeuzemenu kunt u het type projectbibliotheek kiezen waarmee u verbinding wilt maken. Opties zijn: Lokaal, Netwerk, Cloud en Alles.
  • Projectbibliotheek (Project Library): Met dit vervolgkeuzemenu kun je de projectbibliotheek kiezen waarvan u de projecten wilt beheren. Hiermee worden alle projectbibliotheken op de geselecteerde locatie weergegeven en kunt u er een selecteren voor beheer. Je kunt ook Alles selecteren om alle projectbibliotheken op die locatie weer te geven.
  • Project: het hoofdvenster toont alle projecten in de hierboven geselecteerde projectbibliotheken. Het is gecategoriseerd in sorteerbare kolommen op locatie, projectbibliotheek, projectnaam en rendercache. Vink het vakje aan in de kolom Render Cache om projecten te selecteren waarvan u de cache wilt verwijderen.
  • Cache wissen (Clear Cache): Klik op deze knop om de cache voor alle geselecteerde projecten te verwijderen. Op het moment van schrijven is er geen waarschuwingsvenster of ongedaan maken voor deze functie, dus controleer nogmaals of u de juiste caches hebt geselecteerd om te verwijderen.
  • Sluiten (Close): Sluit de Cache Manager.
Cache Manager Davinci Resolve 18.5.

Alle clips onder de afspeelkop (Playhead) in Cut, Edit en Fairlight selecteren

Je kunt nu alle clips onder de afspeelkop in één keer selecteren, ongeacht over hoeveel tracks ze verspreid zijn, door Trim > Select All Clips Under Playhead (Option-Shift-V).