Contrastversie favicon ComBron Communicatie Woordenlijst SpyderX handleiding

AdobeRGB

Standaard kleurruimte voor computerschermen.

Calibrate
(IJken of kalibreren)

Meten en corrigeren door vergelijking met een norm, van de juiste waarde of elke uitlezing op een meetinstrument.

Candela

Basiseenheid van lichtsterkte.

Contrast

Verschil in kleur en/of helderheid van een afbeelding en andere afbeeldingen binnen hetzelfde gezichtsveld.

Curven
(curves)

Grafiek van toonresponskarakteristieken in het display.

Gamma

Niet-lineaire bewerking die wordt gebruikt om helderheidswaarden in een afbeelding te coderen en te decoderen.

Gamut

Verwijst naar de complete set kleuren die door een apparaat kunnen worden gereproduceerd/vastgelegd.

Helderheid
(Brightness)

Hoeveelheid licht dat het scherm uitstraalt.

Kelvin

De Kelvin-schaal is een maat voor temperatuur, beginnend bij het absolute nulpunt.

Kleurtemperatuur

Meting van de kleur van wit licht, uitgedrukt in graden Kelvin. De kleurtemperatuur is de kleur van het licht dat een perfecte black-body-straler uitstraalt bij verhitting tot de temperatuur. Computermonitoren hebben doorgaans een kleurtemperatuur van 5000-9300 Kelvin: 5000 Kelvin is geel-wit, 9300 Kelvin is blauw-wit en 6500 Kelvin is een standaard wit punt dat overeenkomt met daglicht ’s middags.

Luminantie
(luminance)

Hoeveelheid licht die door een oppervlak wordt uitgestraald of gereflecteerd.

NTSC

Standaard kleurruimte voor televisie.

Omgevingslicht
(Ambient Light)

Licht van elke bron, behalve het scherm, dat het schermoppervlak bereikt.

OSD

Afkorting voor “On-Screen Display”.

Profiel
(profile)

Gegevensbestand dat wordt gebruikt om kleur te definiëren en aan te passen.

Room Light

Zie: omgevingslicht.

sRGB

Standaard kleurruimte voor internet.

Toon
(tone)

Lichtheid, helderheid of waarde van een vlek in een afbeelding: donkere tinten komen overeen met schaduwen, lichte tinten komen overeen met gemarkeerde gebieden.

Verzadiging
(saturation)

Intensiteit van een kleur, uitgedrukt in de mate waarin deze verschilt van wit. Kan ook worden omschreven als levendigheid of rijkdom van een kleur.

White Point

Zie: kleurtemperatuur.