Contrastversie favicon ComBron Communicatie Functie en toepassing knoppen

Hoe zet ik de JJC TM aan?

Schuif de knop van OFF naar ON en de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Hoe schakel ik de JJC TM uit?

Schuif de knop van ON naar OFF en de afstandsbediening wordt uitgeschakeld.

Waar dient het knopje met het lampje/LOCK?

Druk kort op de knop om de achtergrondverlichting aan- of uit te schakelen.

Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de volgende knoppen te vergrendelen of te ontgrendelen:

start / stop-knop
pijlknop
set-knop

Waar dient de START/STOP-knop voor?

Druk op deze knop om de timer te starten of te stoppen.

Waarvoor dient de pijlknop?

Gebruik de pijlknop om de timer in te stellen. Druk op ◄ of ► om een item te selecteren, ▲ of ▼ om een item aan te passen. De huidige selectie wordt aangegeven door de selectiecursor.

Waarvoor dient de SET-knop?

Druk op de knop SET om te beginnen met bewerken of om de huidige instelling op te slaan. Om andere instellingen te bekijken, drukt u op de linker- of rechterpijlknop. En de selectiecursor zal bewegen en de huidige instelling aangeven.

Wat betekent het pictogram DE boven het lcd-scherm van de JJC TM?

DE staat voor het Engelse Delay (vertraging/zelfontspanner).

Net als met de zelfontspanner op uw camera, kunt u met de TM-afstandsbediening een vertraging instellen. Het instellen van de zelfontspanner gaat in stappen van 1 seconde. De maximale duur van de zelfontspanner bedraagt 99 uur, 99 minuten en 99 seconden.

Zelfontspanner uren JJC TM.
Zelfontspanner minuten JJC TM.
Zelfontspanner seconden JJC TM.

Wat betekent het pictogram BU boven het lcd-scherm van de JJC TM?

BU staat voor BULB en dient voor (zeer) lange sluitertijden.

Met BU kunt u opnamen maken waarbij de lens maximaal 99 uur, 99 minuten en 99 seconden geopend wordt.

Bulb time ontspanner uren JJC TM.
Bulb time ontspanner minuten JJC TM.
Bulb time ontspanner seconden JJC TM.

Wat betekent het pictogram met het luidsprekertje boven het lcd-scherm van de JJC TM?

Hiermee kunt u het geluid van de JJC TM aanzetten of uitschakelen.

Wat betekent het pictogram N boven het lcd-scherm van de JJC TM?

Met deze instelling kunt u het aantal opnamen instellen dat wordt gemaakt. Het maximaal in te stellen aantal foto’s bedraagt 399.

Instelling van het aantal opnamen dat gemaakt wordt met de JJC TM.

Wat betekent het pictogram INT boven het lcd-scherm van de JJC TM?

INT staat voor intervaltimer. De intervaltimer kan worden ingesteld op een willekeurige tijd tot 99 uur, 99 minuten en 99 seconden. Als u bijvoorbeeld 10 minuten instelt, wordt elke 10 minuten een opname (foto) gemaakt totdat de sd-kaart vol is of de limiet voor het aantal opnames is bereikt.

Uren intervaltimer JJC TM.
Minuten intervaltimer JJC TM.
Seconden intervaltimer JJC TM.

Notabene

De afstandsbediening heeft een standaardinstelling:

Intervaltijd (INT) = belichtingstijd (BU) + tijd vanaf het moment dat deze opname eindigt tot het moment waarop de volgende opname start.

Dus:

  • Wanneer u foto’s met lange belichting maakt, moet de intervaltijd (INT) minstens 2 seconden langer zijn dan de belichtingstijd (BU) om ervoor te zorgen dat de camera voldoende tijd heeft om scherp te stellen.
  • Zorg er bij gebruik van de autofocusfunctie voor dat de vertraging/zelfontspanner (DE) 2 seconden of langer duurt om de camera voldoende tijd te geven om scherp te stellen.
  • Bij gebruik van ruisonderdrukking met lange belichting moet het interval ten minste tweemaal de belichtingstijd zijn.

Als de ingestelde intervaltijd korter is dan de belichtingstijd, zijn de instellingen ongeldig. Om ervoor te zorgen dat de timer klaar is, wordt het interval automatisch gereset naar 1 seconde. Volgens de standaardinstelling van het systeem is de intervaltijd ten minste één seconde.

Het aantal opnamen kan op elk getal tussen 1 tot 399 of onbeperkt worden ingesteld. Als u het aantal opnamen wilt instellen op – – (onbeperkt), selecteert u 1 en drukt u vervolgens op de knop ▼ of selecteert u 399 en drukt u vervolgens op de knop ▲.

Nadat je alle instellingen hebt aangepast, druk je op de knop SET om de nieuwe instellingen op te slaan. Er klinkt een pieptoon (als de luidspreker is ingeschakeld) en de pictogramindicator SET gaat uit.