Contrastversie favicon ComBron Communicatie Timer starten en stoppen

Timer starten

De BULB-modus instellen en starten

Camera instelling

Voordat u de BULB-functie start, moeten de camera-instellingen als volgt worden aangepast:

 • Belichtingsstand M (handmatig)
 • Sluitertijd BULB
 • Drive S (enkele opname)

TM-instelling

Stel de gewenste DE, BU, INT, N en luidsprekerstatus in zoals beschreven in Functie en toepassing knoppen JJC TM.

Wanneer u klaar bent met alle instellingen, drukt u op de START/STOP-knop om de timer te starten. Het lcd-scherm toont nu het aftellen van de zelfontspanner (indien DE-instelling meer dan 1 seconde bedraagt) en toont vervolgens de aftelprocedure van de belichtingstijd en resterende tijd voordat de volgende opname begint.

Tijdens BULB-opnamen geeft het lcd-scherm de resterende tijd aan tot de sluiter sluit en het indicatielampje voor de vrijgave knippert met intervallen van 1 seconde. Ondertussen knipperen de symbolen “TIMER ACTIVE” en “RELEASE” ook op het lcd-scherm.

Tussen opnamen geeft het lcd-scherm de resterende tijd aan en knippert het pictogram “TIMER ACTIVE” eenmaal per seconde tot de volgende foto wordt gemaakt. Als de luidspreker AAN staat, klinkt er drie keer een piepgeluid met intervallen van 1 seconde voordat de sluiter wordt ontgrendeld.

De volgende afbeelding toont de status van het lcd-scherm nadat de timer is gestart:

Timer starten en stoppen JJC TM.
 1. Knippert als de timer actief is.
 2. Als de sluiter open is: resterende tijd tot sluiter sluit.
  Tussen opnamen: resterende tijd tot volgende opname.
 3. Aantal resterende opnamen.
 4. Knippert wanneer de sluiter open is.

Het onderstaande diagram toont de voortgang van de timer:

Zelfontspanner (DE), belichtingstijd/BULB (BU) en interval (INT)

Belangrijk

Zorg ervoor dat de Intervaltijd ten minste 2 seconden langer is dan de belichtingstijd.

Het onderstaande diagram laat zien hoe de luidspreker en het vrijgave-indicatielampje werken voordat de sluiter wordt ontgrendeld.

Het volgende diagram is een tijdschema van de pieptoon (Svg icoon JJC TM pieptoon.) en de knipperindicator knippert (Svg icoon indicatielampje JJC TM.) met een vertraging van 5 seconden en een belichtingstijd van 4 seconden en een interval van 9 seconden.

Instelling starten camera drive, behalve BULB

De instellingen van camera en JJC TM-afstandsbediening:

Kies bij autofocus een interval die tenminste twee seconden langer is dan de sluitersnelheid van de camera zodat de camera voldoende tijd krijgt om scherp te stellen.

Kies bij ruisonderdrukking i.c.m. een lange belichtingstijd een intervaltijd die tenminste twee maal de sluitersnelheid van de camera bedraagt.

Opname beëindigen

 • Het fotograferen wordt automatisch beëindigd wanneer het geselecteerde aantal opnamen is gemaakt.
 • Om het fotograferen te beëindigen vóórdat alle foto’s zijn gemaakt, drukt u op de START/STOP-knop.