Klanten

Klanten zijn de enige bestaansreden van je bedrijf. Zonder klanten geen omzet en/of geen bedrijfsactiviteiten. Vandaar de tag klanten.

Waarom vermeldt ComBron haar klanten niet op de website?

De hoofdbron van inkomsten van ComBron is reputatiemanagement. Reputatiemanagement wordt nogal eens crisiscommunicatie genoemd, maar crisiscommunicatie is iets heel anders. Enfin, als het gaat om reputatiemanagement, dan is discretie een vanzelfsprekendheid. Vandaar dat je op de website van ComBron weinig namen van opdrachtgevers (klanten) aantreft.