Contrastversie favicon ComBron Communicatie Stand van zaken (CheckCAL)

Met CheckCAL controleer je snel of een beeldscherm gekalibreerd moet worden.

CheckCAL: controleren of een monitor opnieuw gekalibreerd moet worden

CheckCAL meet een klein aantal kleurvlakken en geeft twee vinkjes als er niet gekalibreerd hoeft te worden. Verschijnen er echter één of twee X’en, dan zul je opnieuw moeten kalibreren.

ComBron » Handleidingen » Handleidingen gereviewde apparatuur en software » Datacolor SpyderX Pro » Stand van zaken (CheckCAL)