Stand van zaken (CheckCAL)

Met CheckCAL controleer je snel of een beeldscherm gekalibreerd moet worden:

Met CheckCAL controleren of een monitor opnieuw gecalibreerd moet worden.

CheckCAL meet een klein aantal kleurvlakken en geeft twee vinkjes als er niet gekalibreerd hoeft te worden. Verschijnen er echter één of twee X’en, dan zul je opnieuw moeten kalibreren.

Uitslag van de meting met de ReCAL functie in de software van de SpyderX Pro.