Aan de slag!

Stroomvoorziening audiorecorder

AA-batterijen gebruiken

  1. Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van het apparaat.
  2. Plaats 4 AA-batterijen met hun + en  -markeringen zoals weergegeven in het batterijvak.
  3. Sluit het deksel van het batterijvak.
Tekening van het plaatsen van batterijen in de Tascam DR-60D mkII.
Batterijen plaatsen audiorecorder.

Gebruik het BATTERIJTYPE-onderdeel van het menu SYSTEEM om het type batterij in te stellen om nauwkeurig de resterende hoeveelheid energie te tonen en laat het apparaat nauwkeurig bepalen of voldoende vermogen beschikbaar is voor een juiste werking. (Standaard is dit ingesteld op ALKAL voor alkalinebatterijen.)


Apparaat inschakelen

Om het apparaat op te starten vanuit de stopstand, houdt u de knop ingedrukt totdat “TASCAM DR-60DMKII” (startscherm) wordt weergegeven op het display. Het beginscherm verschijnt wanneer het apparaat opstart.

Tekening van het opstartscherm van de Tascam DR-60D mk2.
Opstartscherm Tascam DR-60D.

De ingebouwde klok instellen

Wanneer de audiorecorder voor de eerste keer wordt opgestart (of als de ingebouwde klok is gereset omdat de recorder zonder batterijen is bewaard), verschijnt het scherm DATE/TIME voor het opstartscherm om de datum en tijd in te stellen.

Tekening van het scherm waarmee de datum en de tijd ingesteld worden op de Tascam DR-60D mk2 audiorecorder.
Instellen datum en tijd.

Afsluiten (het apparaat op stand-by zetten)

Druk de aan/uit-knop in totdat de melding LINEAR PCM RECORDER op het display verschijnt.

De stroom wordt uitgeschakeld nadat het apparaat het proces van afsluiten (stand-by) heeft voltooid.


SD-kaarten plaatsen

  1. Open de SD-kaartsleuf/USB-klep aan de rechterkant van het apparaat.
  2. Steek de SD-kaart in de gleuf zoals getoond op de volgende afbeelding totdat deze op zijn plaats klikt.
Tekening van een Tascam DR-60D mk2 waarvan de klep aan de rechter zijkant geopend is. Een pijl met een sd-kaart wijzen naar een zichtbaar geworden sleuf om aan te duiden waar de sd-kaart in de audiorecorder moet worden gedrukt.
Sd-kaart in de audiorecorder plaatsen.

Camera aansluiten en monteren

Om het geluid van dit toestel naar een DSLR-camera te sturen en geluid van de camera te bewaken met dit toestel, moet u deze aansluiten met in de winkel verkrijgbare 3,5 mm stereo ministekkerkabels.

Als u audio van dit toestel met een camera wilt opnemen, verbindt u de CAMERA OUT (LOW)-aansluiting aan de linkerkant van dit toestel met de externe microfooningang op de camera. Als u audio van de camera wilt invoeren en deze met dit toestel wilt bekijken, sluit u de CAMERA IN-aansluiting aan de linkerkant van dit toestel aan op de audio-uitgang van de camera.

Tekening van een de linker zijkant van de Tascam DR-60D mk2 en een pictogram van een camera. Tussen de camera en de audiorecorder zijn twee kabels te zien die audiosignalen van de recorder naar de camera en van de camera naar de recorder overbrengen.
Camera en audiorecorder met elkaar verbinden.

Tip!

Als het signaal van de uitgang CAMERA OUT (LOW) niet hard genoeg is, sluit het dan aan op de CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT-aansluiting, en gebruik het CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT-volume om het uitgangsniveau aan te passen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera om deze connector op de camera te identificeren.

  1. Gebruik de VOLUME (LAAG) VOLUME-knop aan de linkerkant van het apparaat om het uitgangsniveau van de camera aan te passen.
  2. Gebruik de bevestigingsschroef van de camera aan de bovenkant van het apparaat om de camera op dit apparaat te monteren.

Monitor en hoofdtelefoon aansluiten

  • Om met een koptelefoon te luisteren, sluit u ze aan op de PHONES-aansluiting.
  • Als u wilt luisteren met een extern monitorsysteem (actieve monitorluidsprekers of een versterker en luidsprekers), sluit u deze aan op de CAMERA OUT (HIGH) LINE OUT-aansluiting.
Tekening van een de rechter zijkant van de Tascam DR-60D mk2 en de pictogrammen van een hoofdtelefoon en twee luidsprekers. De 3,5mm plug van de koptelefoon wijst naar de PHONES-uitgang op de audiorecorder en de plug van de luidsprekers wijst naar de CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT van de audiorecorder.
Hoofdtelefoon of luidsprekers aansluiten op de audiorecorder.