Contrastversie favicon ComBron Communicatie Bediening (basis)

  1. Druk op de knop MENU om het menuscherm te openen.
  1. Draai aan de DATA-knop om een menu-item te selecteren (gemarkeerd) en druk op de DATA-knop of de knop om naar de verschillende instellingenschermen te gaan.
  2. Draai aan de DATA-knop om een in te stellen menu-item (gemarkeerd) te selecteren.
  3. Druk op de DATA-knop of de knop om de cursor te verplaatsen om de waarde van de instelling te markeren.
  4. Draai aan de DATA-knop om de instelling te wijzigen.
  5. Druk op de DATA-knop of de knop om een ander item in hetzelfde menu in te stellen. Hiermee kunt u een nieuw item selecteren. Draai aan de DATA-knop opnieuw om een item te selecteren dat moet worden ingesteld.
  6. Herhaal zo nodig stap 3 tot 6 om elk item in te stellen.
  7. Druk op de MENU-knop om het menuscherm (of het submenu OTHERS) te openen. Om terug te keren naar het startscherm, drukt u op de stopknop [HOME].

Menustructuur

Weergave structuur menu Tascam DR-60D.
Schematische weergave van de structuur van het menu.