Contrastversie favicon ComBron Communicatie Opname beluisteren (playback)

Het afspeelvolume aanpassen

Gebruik de volumeregelaars PHONES en CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT om de uitgangsniveaus van de PHONES en CAMERA OUT (HIGH)/LINE OUT-aansluitingen in te stellen.


Afspelen

Wanneer het startscherm geopend is en het afspelen is gestopt, drukt u op de afspeelknop  om het afspelen (opnieuw) te starten.

Pauzeren

Wanneer het startscherm geopend is en een bestand wordt afgespeeld, drukt u op de stopknop [HOME] om het afspelen op de huidige positie te pauzeren.

Stoppen

Wanneer het startscherm geopend is en een bestand wordt afgespeeld, drukt u op de stopknop [HOME] om het afspelen te pauzeren en drukt u nogmaals op de stopknop [HOME] om terug te gaan naar het begin van het bestand.

Terugspoelen en snel vooruitspoelen (zoeken)

Wanneer het startscherm geopend is en een bestand wordt afgespeeld of gestopt, houdt u de knop ingedrukt  of  om snel terug of vooruit te spoelen en het afspeelbestand te doorzoeken.

De afspeelpositie wijzigen

Wanneer het startscherm geopend is en het afspelen is gestopt of gepauzeerd, draait u aan de DATA-knop om de afspeelpositie te wijzigen. Het afspelen wordt gepauzeerd nadat de positie is gewijzigd.


Bestanden selecteren om af te spelen (overslaan)

Wanneer het startscherm geopend is, drukt u op  of  om het af te spelen bestand te selecteren.

Als u op  drukt terwijl u het bestand afspeelt, keert u terug naar het begin van dat bestand. Als u nogmaals op  drukt, gaat u naar het begin van het vorige bestand.

Als u op de knop  drukt wanneer deze zich aan het begin of in het midden van een bestand bevindt, gaat u naar het begin van het volgende bestand.

Menustructuur

U kunt verschillende instellingen maken met het item PLAY SETTING op het MENU-scherm.