Contrastversie favicon ComBron Communicatie FiLMiC Pro handmatige bediening

Krijg toegang tot handmatige bediening via een van de volgende acties:

  • Druk lang op het bijbehorende dradenkruis om de focus of belichtingsregeling te openen
  • Veeg vanaf de linkerkant of rijzijde van het scherm om respectievelijk de belichting of de focus te openen.
    Veeg opnieuw in omgekeerde richting om de handmatige bediening te negeren en het dradenkruis bloot te leggen.
  • Tik op de knop voor handmatige bediening om beide bedieningselementen te openen, tik nogmaals om beide te sluiten.

Belichting

Pas de belichting aan door de linkerboog omhoog of omlaag te bewegen. Dit verandert zowel de ISO als de sluitertijd in samenhang met elkaar.

ISO/sluitertijdvergrendeling

U kunt een specifieke ISO of sluitertijd inbellen en vervolgens op de bovenste of onderste helft van het belichtingsregelblok tikken om die waarde te vergrendelen. In het bovenstaande voorbeeld is de sluiter vergrendeld op 1/48. Door de ene waarde te vergrendelen, kan de app de andere vrij aanpassen via de bijbehorende range.

ISO prioriteit

U kunt de besturing tussen de weergegeven ISO- en sluiterwaarden gebruiken om het ISO-prioriteitsbereik in te stellen. Hiermee kunt u een voorkeursbereik van ISO-waarden instellen waarvan u wilt dat de app erin blijft. Dit helpt bij het handhaven van een kwaliteitsbelichting en beschermt tegen ISO-ruis, wat gebruikelijk kan zijn in opnamen met hoge ISO-instellingen.

Focus

Pas de focus aan door de rechter boog omhoog of omlaag te bewegen. Merk op dat op smartphones en tablets de kleine lens is gekalibreerd om op een kort bereik scherp te stellen op oneindig. Om mooie composities met een kleine scherptediepte (wazige achtergrond) vast te leggen, moet je heel dicht bij je primaire onderwerp komen.

Geïntegreerde Live Analytics

Als u de handmatige bediening gebruikt terwijl u ook de Live Analytics-lade open heeft, zullen de handmatige bediening automatisch de overlay Zebra Stripes of Focus Peaking (of beide) weergeven terwijl u de boogschuifregelaars verplaatst. In dit geval zal de afbeelding niet verzadigen en zullen de analyses automatisch vervagen wanneer de aanpassingen zijn voltooid.

Zoom

U kunt de rechter boogschuif gebruiken om te zoomen (naast de zoomknop in de cameraweergave op het scherm).

Schermafbeelding FiLMiC Pro. Op de afbeelding is lijn 10 (tram) naar Voorburg te zien. Public relations (PR) kan niet meer zonder de inzet van video en videomarketing.

Tik op de knop ‘zoomen’ in het focus/zoomregelblok aan de rechterkant om naar de zoommodus te gaan. Nu heeft alles aangaande de rechter boogschuif invloed op de zoom.

Dit in combinatie met de pull-to-point-bediening (zie hieronder) kan een geautomatiseerde zoomfunctie regelen.

Pull-to-point schuifregelaar

Met FiLMiC Pro kunt u geautomatiseerde trekbesturingen instellen voor het soepel trekken van focusbelichting of zoom.

  • Om een ​​trekbewerking te maken, moet u de bovenste en onderste trekpuntwaarden vaststellen. Dit wordt gedaan door de boogschuif naar de waarde te verplaatsen die u wilt instellen. Tik op de instelpuntlijn in het midden van de boog. Hierdoor wordt het dichtstbijzijnde trekpunt automatisch naar het ingestelde punt verplaatst.
  • Verplaats nu de boogschuif opnieuw om de tweede waarde vast te stellen en tik nogmaals op het instelpunt om het secundaire punt in te stellen.
  • Om een ​​trekhandeling uit te voeren, kunt u op het bovenste of onderste trekpunt tikken. De app beweegt automatisch tussen deze in één vloeiende beweging. (als het pull-punt waarnaar u wilt verplaatsen niet op het scherm staat, ziet u een pijl> Tik hierop om naar dat pull-punt te gaan)
  • U kunt de snelheid van de trekgebeurtenis aanpassen door het bedieningsblok te pakken (belichting of focus / zoom) en naar het midden van het scherm te trekken. Hoe hoger de instelling, hoe sneller de treksnelheid.

Tip

U kunt een interessant hellingeffect creëren door de trekkrachtregeling te bedienen terwijl u een pull-actie uitvoert. Ga van snel naar langzaam of langzaam naar snel tijdens het trekken.