Contrastversie favicon ComBron Communicatie CheckCAL – tussentijdse controle kalibratie

Met CheckCAL controleer je snel of een beeldscherm gekalibreerd moet worden:

CheckCAL meet een klein aantal kleurvlakken en geeft twee vinkjes als er niet gekalibreerd hoeft te worden. Verschijnen er echter één of twee X’en, dan zul je opnieuw moeten kalibreren.